ANKARA İLİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULLARI İLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

28.06.2016 / Gösterim Sayısı : 1549 / Arşiv

15 Şubat 2014 tarih ve 28914 sayılı Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında yer alan veteriner klinik, çiftlik hayvanları, veteriner saha ve su ürünleri çalışmaları ile ilgili uygulamalarda yaşanılan sorunlar nedeniyle, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK) tarafından bahsedilen konularla ilgili eksikliklerin ve sorunların giderilmesine yönelik bir rehber hazırlanması planlanmaktadır. Yine aynı Yönetmelik kapsamında ve 2007/11 sayılı Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge ile düzenlenen “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi” ile ilgili olarak da HADMEK tarafından revizyon çalışması yapılması kararı alınmış ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarından (HADYEK) görüşlerin toplanması maksadıyla bir anket formu hazırlanmıştır. 

Söz konusu iki çalışma ile ilgili olarak görüş ve önerilerin paylaşılması maksadıyla 23 Haziran 2016 tarihi saat 14:00'te Bakanlığımız 22. kat toplantı salonunda Ankara ilinde bulunan HADYEKler ile toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etlik Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şap Enstitüsü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kobay Deney Hayvanları Lab. San. ve Tic. A.Ş. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarından katılım sağlanmıştır.