Kurul Üyeleri

HADMEK Üye Listesi

Kadir ÇOKÇETİN

Genel Müdür

Seyit Ali KURTULUŞ

Genel Müdür Yardımcısı

Erdem KARAAĞAÇ

Daire Başkanı

Tuğba ABACI

Çalışma Grubu Sorumlusu

Deniz SEZER

Tarım ve Orman Uzmanı

Hüseyin EŞ

Veteriner Hekim

Başak TURHAN

Veteriner Hekim

Dr. Selçuk PEKKAYA

Veteriner Hekim

İlhan BOZYİĞİT

Veteriner Hekim

Mehmet Ali KANAT

Veteriner Hekim

Dr. Ahmet ÜNAL

Veteriner Hekim

Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ

Veteriner Hekim

Prof. Dr. Aykut ÖZKUL

Veteriner Hekim

Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL

Veteriner Hekim

Prof. Dr. Meltem BAHÇELİOĞLU

Tıp Doktoru

Prof. Dr. Melih Önder BABAOĞLU

Tıp Doktoru

Doç. Dr. Esin İLERİ GÜREL

Tıp Doktoru

Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU KUŞ

Tıp Doktoru

Prof. Dr. Raziye Tamay BAŞAĞAÇ GÜL

Veteriner Hekim

Dr. Ebru GÖNCÜOĞLU

Veteriner HEKİM

Ramazan ÖLÇER

STK Temsilcisi