Kurul Üyeleri

HADMEK Üye Listesi

İsmail ÜZMEZ

Genel Müdür

Erdem İSMETOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı

Hüseyin Gökçe MEŞE

Daire Başkanı

Hayriye EREN

Çalışma Grubu Sorumlusu

Deniz Sezer AFŞARLAR

Tarım ve Orman Uzmanı

Bayram SERTKAYA

Veteriner Hekim

Cüneyt TURAN

Veteriner Hekim

Dr. Selçuk PEKKAYA

Veteriner Hekim

İlhan BOZYİĞİT

Veteriner Hekim

Mehmet Ali KANAT

Veteriner Hekim

Dr. Ahmet ÜNAL

Veteriner Hekim

Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ

Veteriner Hekim

Prof. Dr. Siyami KARAHAN

Veteriner Hekim

Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ

Veteriner Hekim

Prof. Dr. Mehmet KAYA

Biyolog

Prof. Dr. Melih Önder BABAOĞLU

Tıp Doktoru

Doç. Dr. Ayşen ERDEM

Tıp Doktoru

Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU KUŞ

Tıp Doktoru

Prof. Dr. Raziye Tamay BAŞAĞAÇ GÜL

Veteriner Hekim

Dr. Ebru GÖNCÜOĞLU

Veteriner HEKİM

Prof. Dr. Osman YILMAZ

Veteriner Hekim