Yönergesi Onaylanan HADYEKler

Yönergesi HADMEK tarafından 15 Şubat 2014 tarih ve 28914 sayılı Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında onaylanan HADYEK listesi aşağıdaki gibidir.

Güncelleme tarihi: Şubat 2021

HADYEK ADI

İL

HADMEK YÖNERGE ONAY TARİHİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü 

Adana

19.02.2016

Çukurova Üniversitesi

Adana

22.06.2018

Adıyaman Üniversitesi

Adıyaman

16.03.2018

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Adıyaman

10.03.2017

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyonkarahisar

08.04.2016

Aksaray Üniversitesi

Aksaray

12.06.2020

Ankara Üniversitesi

Ankara

19.02.2016

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara

10.03.2016

Başkent Üniversitesi

Ankara

22.02.2016

Bilkent Üniversitesi

Ankara

08.04.2016

Gazi Üniversitesi

Ankara

19.02.2016

Tarım ve Orman Bakanlığı Etlik Veteriner Merkez Kontrol Araş. Enstitüsü

Ankara

19.02.2016

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü (Lalahan)

Ankara

19.02.2016

Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Ens. Müd.

Ankara

19.02.2016

Tarım ve Orman Bakanlığı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü

Ankara

19.02.2016

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.

Ankara

28.06.2019

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

19.02.2016

Kobay Deney Hayvanları Lab. San. ve Tic. A.Ş.

Ankara

19.02.2016

Saki Yenilli Deney hayvanları Üretim ve Uygulama Lab.

Ankara

22.06.2018

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane)

Ankara

15.10.2020

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Ankara

12.06.2020

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Antalya

22.06.2018

Akdeniz Üniversitesi

Antalya

21.09.2018

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürün. Araş. Üret. ve Eğitim Enstitüsü

Antalya

05.09.2014

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Aydın

08.04.2016

Tarım ve Orman Bakanlığı Koyunculuk Araştırma Enstitüsü

Balıkesir

15.10.2020

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir

05.01.2018

Bingöl Üniversitesi

Bingöl

27.09.2019

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bolu

28.06.2019

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Burdur

22.06.2018

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa

02.10.2015

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

Çanakkale

10.03.2017

Pamukkale Üniversitesi

Denizli

19.02.2016

Dicle Üniversitesi

Diyarbakır

02.10.2015

Düzce Üniversitesi

Düzce

28.03.2017

Trakya Üniversitesi 

Edirne

02.10.2015

Fırat Üniversitesi

Elazığ

02.10.2015

Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

Elazığ

08.04.2016

Atatürk Üniversitesi

Erzurum

08.04.2016

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

Erzurum

28.06.2019

Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Eskişehir

10.11.2017

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir

19.02.2016

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep

19.02.2016

Giresun Üniversitesi

Giresun

02.12.2016

Gümüşhane Üniversitesi

Gümüşhane

19.02.2016

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Hatay

19.02.2016

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Isparta

27.09.2019

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Isparta

28.06.2019

Süleyman Demirel Üniversitesi

Isparta

19.02.2016

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

İstanbul

16.03.2018

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

İstanbul

19.02.2016

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul

15.07.2016

CCI İstanbul Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.

İstanbul

26.05.2014

Demiroğlu Bilim Üniversitesi

İstanbul

12.06.2020

Tarım ve Orman Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

İstanbul

19.02.2016

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul

19.02.2016

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi

İstanbul

02.12.2016

Maltepe Üniversitesi

İstanbul

21.09.2018

İstanbul Üniversitesi

İstanbul

22.03.2019

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul

15.10.2020

Koç Üniversitesi

İstanbul

19.02.2016

Marmara Üniversitesi 

İstanbul

19.02.2016

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul

19.02.2016

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye)

İstanbul

15.10.2020

Üsküdar Ünivetsitesi

İstanbul

05.12.2014

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul

02.12.2016

Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş.

İzmir

19.02.2016

İzmir Biyotıp Genom Merkezi

İzmir

19.02.2016

Dokuz Eylül Üniversitesi

İzmir

12.06.2020

Ege Üniversitesi

İzmir

02.10.2015

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

İzmir

20.01.2021

Tarım ve Orman Bakanlığı Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

İzmir

19.02.2016

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir

05.09.2014

SİA Analiz Laboratuvarları Laboratuvar Hayvanları Araştırma Merkezi

İzmir

20.01.2021

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Ziraat Fakültesi

Kahramanmaraş

19.02.2016

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp fakültesi

Kahramanmaraş

08.04.2016

Kafkas Üniversitesi

Kars

05.09.2014

Kastamonu Üniversitesi

Kastamonu

20.01.2021

Erciyes Üniversitesi

Kayseri

08.04.2016

Kırıkkale Üniversitesi

Kırıkkale

19.02.2016

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

Kırşehir

19.02.2016

Gebze Teknik Üniversitesi

Kocaeli

20.12.2019

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli

15.07.2016

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Kocaeli

16.03.2018

Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Konya

27.09.2019

Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araş. Ens.

Konya

16.03.2018

Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü

Konya

05.09.2014

Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp ve Araştırma Merkezi

Konya

20.03.2015

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Konya

20.03.2015

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Konya

19.02.2016

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kütahya

28.12.2018

İnönü Üniversitesi

Malatya

08.04.2016

Akuakim Medikal Kimyasal İlaç Yem Katkı Mad. ve Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Manisa

19.02.2016

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Manisa

19.02.2016

Mersin Üniversitesi

Mersin

26.06.2015

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Muğla

22.03.2019

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Muğla

12.06.2020

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Niğde

11.08.2017

Ordu Üniversitesi 

Ordu

26.06.2015

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Rize

19.02.2016

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Rize

27.09.2019

Sakarya Ünivesitesi

Sakarya

05.01.2018

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Samsun

15.07.2016

Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

Samsun

19.02.2016

Siirt Üniversitesi

Siirt

15.07.2016

Sinop Üniversitesi

Sinop

08.04.2016

Avicenna Veteriner Aşıları Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti. (Aktif Değil)

Sivas

19.02.2016

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas

19.02.2016

Harran Üniversitesi

Şanlıurfa

19.02.2016

Dollvet Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şanlıurfa

19.02.2016

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Tekirdağ

05.09.2014

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Tekirdağ

19.02.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tokat

05.09.2014

Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü

Trabzon

08.04.2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Trabzon

27.09.2019

Munzur Üniversitesi

Tunceli

20.01.2021

Uşak Üniversitesi

Uşak

15.07.2016