Sekreterya

HADMEK Sekreteryası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Daire Başkanlığı bünyesindeki Hayvanları Koruma Çalışma Grubu personeli tarafından yürütülmektedir.   

Dr. Burcu ERDOĞAN BOZ

Tarım ve Orman Uzmanı

0312 207 58 89Cemal KÖKTAŞ 
Veteriner Hekim

0312 207 60 05


HADMEK mail adresi: hadmek@tarimorman.gov.tr