Sekreterya

HADMEK Sekreteryası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Daire Başkanlığı bünyesindeki Hayvanları Koruma Çalışma Grubu personeli tarafından yürütülmektedir.


Burcu ERDOĞAN BOZ
Uzman 
Veteriner Hekim

0312 207 58 89

   

Tuğba ABACI

Veteriner Hekim

0312 207 62 08


HADMEK mail adresi: hadmek@tarimorman.gov.tr