SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI REVİZYON ÇALIŞMASI

2.06.2016 / Gösterim Sayısı : 1541 / Arşiv

 Bilindiği üzere ülkemizde “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi” ile ilgili hususlar 15 Şubat 2014 tarihli Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 2007/11 sayılı Genelge ile belirlenmektedir. Söz konusu Yönetmelik ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanmış olsa da sertifika eğitimini düzenleyen Genelge henüz uyumlaştırılamamıştır. 

 Ayrıca Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarından (HADYEK) alınan geri dönüşler göstermektedir söz konusu Genelge konu ile ilgili birçok hususun düzenlenmesinde yetersiz kalmaktadır.Bu nedenle Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK) tarafından ilgili Genelgenin Avrupa Birliği Mevzuatı ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmanın maksadı, Hayvan Deneyleri MerkeziEtik Kurulu (HADMEK) görüşleri doğrultusunda ilgili Genelgede yapılacakyenilenme çalışmaları sırasında konuya ilişkin eksik ve hatalı yönlerin ortayakonulması, yeni düzenlemelere yönelik önerilerin getirilmesi sureti ile yolgösterici olmasıdır.

 Ülkemiz ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde belirlenebilmesi için Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulları (HADYEK)'nın konu ile ilgili görüşlerini ayrıntılı bir şekilde belirtebilecekleri bir anket formu hazırlanmıştır. Bu kapsamda HADYEKler tarafından anket formunun doldurularak “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi Revizyon Çalışması” başlığı ile hadmek@ormansu.gov.tr adresine gönderilmesi, soruların samimi olarak yanıtlanması ile anket sonuçlarının sağlıklı olabilmesi yenilemeçalışmalarının başarısı üzerinde doğrudan etkili olacaktır. 

  Katkılarınızdan ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

Anket formunu indirmek için tıklayınız.