SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI REVİZYON ÇALIŞMASI TAMAMLANMIŞTIR

11.12.2017 / Gösterim Sayısı : 1811 / Arşiv

"Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi” ile ilgili hususları düzenleyen 15 Şubat 2014 tarihli Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında çıkarılan 2007/11 sayılı Genelge gerek ilgili mevzuatla gerek Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlaştırılması yönünde Hayvan Deneyleri Etik Kurullarından alınan görüşlerde göz önünde bulundurularak yürütülen çalışma ile revize edilmiş ve 2017/7 sayılı Genelge 30.11.2017 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır. 01.01.2018 tarihinden itibaren düzenlenen Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimlerinde 2017/7 sayılı genelge hükümleri esas alınacaktır.